Nasi Autorzy

Wydawnictwo Biomedica zrzesza ludzi, dla których praca jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pasją. Zadania zawarte w zbiorach zmuszają maturzystę do myślenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy w ciągu wszystkich lat kształcenia.

Dr Karol Dudek-Różycki

Pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednego z krakowskich liceów. Popularyzator chemii. Autor prac naukowych w zakresie dydaktyki chemii, repetytoriów oraz licznych zbiorów zadań i opracowań dla uczniów i nauczycieli. Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, rzeczoznawca MEiN ds. podręczników, doradca metodyczny MCDN dla Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, nauczyciel w „Szkole z TVP”.

Dr Krzysztof Brom

Nauczyciel biologii w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu. Absolwent dwóch kierunków studiów (biotechnologia, ochrona środowiska) prowadzonych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dodatkowo w roku 2019 uzyskał tytuł doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku. W trakcie studiów magisterskich oraz doktoranckich uczestniczył w kilku wymianach międzynarodowych, stażach oraz kwerendach m.in. do Francji, Niemiec, Japonii oraz Wielkiej Brytanii. Autor licznych naukowych publikacji anglo- i polskojęzycznych m.in. z zakresu ewolucjonizmu, paleontologii oraz zoologii bezkręgowców. Za dorobek naukowo-badawczy otrzymał wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Ministra Środowiska w kategorii “Młodzi” oraz wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w kategorii “Doktoranci roku 2017”. Realizował grant dotyczący trendów ewolucyjnych wybranych grup bezkręgowców morskich finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Michał Płotek

Doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, popularyzator nauki, znany z wielu inicjatyw promujących naukę chemii wśród dzieci i młodzieży, w szczególności skorelowanych na przygotowanie do egzaminu maturalnego. Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, rzeczoznawca ds. podręczników MEiN, nauczyciel w “Szkole z TVP”.

Dr Tomasz Wichur

Doktor nauk farmaceutycznych, absolwent Wydziału Chemii UJ, pracownik w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM. Pasjonat chemii i wszystkiego, co związane z jej dydaktyką; wykładowca na warsztatach maturalnych Wydziału Chemii UJ, współautor arkuszy maturalnych próbnej matury z Wydziałem Chemii UJ, zbiorów zadań i opracowań, mających na celu pomóc maturzystom w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości z chemii.

lek. med. Jacek Mieszkowicz

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor kilkuset zadań z biologii, z których każdego roku korzysta tysiące uczniów. Od 8 lat bierze aktywny udział w przygotowaniu uczniów do matury z biologii. Autor i współautor kilku publikacji książkowych dla maturzystów. Z zawodu lekarz, pasjonat praktycznego kształcenia przyszłych lekarzy, stale doskonalący swoje umiejętności w zakresie neurologii.

mgr Bogumiła Bąk

Nauczyciel biologii w II LO im. Adama Mickiewicza w Raciborzu z 35-letnim stażem w zawodzie. Zdobywczyni tytułu Nauczyciel Roku 2003, Profesor Oświaty oraz wieloletni egzaminator maturalny. Biologia jest jej wielką pasją, stale stara się pogłębiać swoją wiedzę.

mgr inż. Dorota Cichy

Dyplomowany nauczyciel biologii w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie. Egzaminator maturalny z biologii oraz autorka zadań do arkuszy maturalnych z biologii (współpraca z OKE w Poznaniu). Z sukcesami przygotowuje młodych biologów do konkursów i olimpiad przedmiotowych – ponad 20 jej uczniów to laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych i tematycznych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W swojej pracy łączy elementy nowoczesnych form i metod z pasją i propagowaniem akcji ekologicznych, wycieczek krajoznawczo-turystycznych i zajęć terenowych.

mgr farm. Justyna Mieszkowicz

Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autorka kilkuset zadań z chemii, które zdobyły uznanie maturzystów i wielu nauczycieli. Każdego roku bierze czynny udział w przygotowaniu uczniów do matury z chemii. Pasjonatka farmakologii i chemii leków. Autorka pracy w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków UM: „Charakterystyka nowej kompozycji farmaceutycznej o potencjalnych właściwościach leczniczych”, która dała początek nowemu komponentowi, który ma zostać objęty ochroną patentową.

mgr Maria Wróblewska

Absolwentka chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na tym samym kierunku, była nauczycielka chemii w Zespole Szkół Chemicznych w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do matury rozszerzonej z chemii. Jej uczniowie cenią sobie szczególnie udostępniane im autorskie opracowania zagadnień chemicznych wykorzystywane na lekcjach. Autorka zadań maturalnych z chemii organicznej i nieorganicznej.

mgr Małgorzata Męcik

Absolwentka wydziału chemii (o specjalności chemia leków) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wynikiem celującym na dyplomie. Chemiczka z ogromną pasją nauczania. Od 8 lat przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Dzięki jej zaangażowaniu i rzetelności, co roku może pochwalić się wysokimi wynikami swoich podopiecznych. Jej największa duma to 100% uzyskane z matury z chemii w 2019 r. przez uczennice – obecnie studentkę wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzięki kilkuletniej działalności w Internecie (instagram @chemistryismylife oraz blog http://chemia-na-100procent.blogspot.com) może edukować tysiące uczniów z całej Polski. Doradza, rozwiązuje i tworzy zadania maturalne, przeprowadza chemiczne quizy, poleca zbiory – aby jak najlepiej pomóc w przygotowaniach do matury.

mgr Marek Grzywna

Egzaminator maturalny z biologii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Wykładowca anatomii i fizjologii w Studium Medycznym TEB Edukacja w Toruniu. Autor innowacyjnego programu zajęć przyrodniczych „Science” prowadzonych w języku angielskim. Nominowany tytułem „Nauczyciel na Medal” w plebiscycie pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wieloletni korepetytor oraz autor zadań.

lek. med. Maksymilian Ogiela

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor kilkuset rozbudowanych zadań z biologii. Zwolennik zadań uczących logicznego myślenia. Każdego roku bierze aktywny udział w przygotowaniu uczniów do matury z biologii z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Z zawodu lekarz, zafascynowany anestezjologią, intensywną terapią i medycyną ratunkową.

mgr Maciej S. Bryś

Absolwent biologii (specjalność biochemia) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się badaniami naukowymi w szerokiej dziedzinie jaką jest pszczelarstwo. Zajmuje się głównie analizami pyłkowymi produktów pszczelich, zwłaszcza miodów o czym świadczy całokształt doniesień konferencyjnych i publikacji naukowych. Ponadto przeprowadza badania nad właściwościami mikrobiologicznymi miodów oraz badania nad chorobami pszczół. Autor pracy badawczej, w której wyróżnił trzy nowe odmiany miodów, jakich dotąd nie opisano w literaturze na skalę światową. Na ostatnim roku studiów był kierownikiem projektu Najlepsi z Nalepszych! 4,0. pt.: „Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne miodów z województwa podkarpackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto, wieloletni korepetytor i autor zadań maturalnych.

lek. med. Konrad Matras

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Współautor zadań oraz repetytorium z chemii. Entuzjasta chemii, laureat kilku olimpiad chemicznych. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Pasjonat chemii doświadczalnej. Od lat bierze aktywny udział w przygotowaniu uczniów do matury z chemii. Z zawodu lekarz, entuzjasta neurologii.

mgr inż. Kinga Cordier

Absolwentka chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Brała aktywny udział w projekcie badawczym realizowanym przez Katedrę Fizykochemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej zatytułowanym: „Badanie elektropolimeryzacyjne złączy polimerowych”. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi kursy maturalne i korepetycje, przygotowując uczniów do egzaminu dojrzałości. Od niedawna rozszerzyła swoją działalność edukacyjną, stając się właścicielem Chemii z pasją – firmy zajmującej się profesjonalnie szeroko pojętą edukacją w zakresie chemii. Prowadzi blog na Facebooku, kanał w serwisie YouTube i Spotify o wspólnej nazwie Chemia z pasją. Prywatnie żona i mama dwójki pełnych energii chłopców.

lek. med. Klaudia Suwała

Popularyzatorka nauki i edukacji, członkini Stowarzyszenia MENSA Polska i założycielka portalu Alveoli.pl. Stypendystka Prezydenta m.st. Warszawy. Autorka wielu kursów maturalnych z biologii i chemii, artykułów naukowych oraz warsztatów edukacyjnych. Recenzentka ogólnopolskich próbnych arkuszy maturalnych z biologii. Moderatorka zajęć Akademii Młodego Medyka w szkołach podstawowych i liceach. Na swoim koncie ma ukończone liczne kursy pedagogiczne zatwierdzone przez MEN, szkolenia motywacyjne, technik pamięciowych oraz emisji głosu.